SUSITIKTA SU AKMENĖS RAJONO KRUOPIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENE ("WWW.TELSIAI.POLICIJA.LRV.LT", 2019-03-21)

Kovo 20 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ramunė Vėlavičienė kartu su Šiaulių skyriaus Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro specialistėmis Monika Murnikaite ir Donata Šimkute-Špėgene, Akmenės rajone, Kruopių seniūnijoje organizavo susitikimą su bendruomene. Susitikimo metu su gyventojais buvo bendraujama dėl gebėjimo stiprinimo atpažinti rizikos viešajam saugumui veiksnius smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis srityje, plėtojant Šv. Mortos iniciatyvą.

Susitikimo metu, dalyviams buvo priminta, kokios yra smurto rūšys, kodėl svarbu jas žinoti ir kaip išmokti atpažinti. Kaip pasakojo pareigūnė, lengviausiai atpažįstama smurto forma yra fizinis smurtas. „Vis dažniau išgirstama apie psichologinį smurtą, nors neretai kas tai yra ar kaip pasireiškia įvardyti yra sunku. Mažiausiai atpažįstamos smurto formos yra ekonominis ir seksualinis smurtas, ypač seksualinis smurtas santuokoje“, – pasakojo susitikimo metu. Moterys buvo supažindintos su paskutinių dviejų metų smurto artimoje aplinkoje ataskaita Akmenės rajone Moterys buvo raginamos, jei patiria bet kokios rūšies ar formos smurtą, arba pažįsta ką nors, kas tai patiria, nebijoti ir pranešti bendruoju pagalbos centro tel. 112.

Šiaulių skyriaus Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro specialistės Kruopių seniūnijos gyventojoms pasakojo apie žmonių verbavimą, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ir priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogaus kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudojimo.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

 Publikuota: 2019m. kovo 21d.,http://telsiai.policija.lrv.lt/lt/naujienos/susitikta-su-akmenes-rajono-kruopiu-seniunijos-bendruomene