ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKO DISKUSIJA: ,,PREKYBA VAIKAIS: PROBLEMATIKA IR TARPŽINYBINIS BENDRADARBIAVIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ ("ANYKSCIAI.LT", 2015-07-01)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015 m. birželio 30 d. organizavo apvaliojo stalo diskusiją tema: ,,Prekyba vaikais: problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas Anykščių rajono savivaldybėje“. Diskusija buvo skirta pristatyti prekybos vaikais problemą, taip pat buvo aptartas institucijų, dirbančių su vaikais Anykščių rajone, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ją sprendžiant. Prekyba vaikais yra viena iš sudėtingiausių problemų Lietuvoje, o jos mastai nėra nustatyti. Ikiteisminių tyrimų kokybė dėl vaikų prekybos didele dalimi priklauso nuo bendradarbiaujančios aukos saugumo jausmo. Jis turi būti palaikomas ir stiprinamas. Lietuvos Carito projektas ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ visoje Lietuvoje ir už jos ribų teikia nemokamą socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą nukentėjusiems ir jų šeimų nariams, rengia mokymus, informacines-prevencines akcijas specialistams ir plačiajai visuomenei.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Carito vykdomos programos: ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis“ atstovai, Anykščių policijos komisariato, savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro, Raguvėlės vaikų dienos centro atstovai, mokyklos socialiniai pedagogai, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas. Jos metu buvo nutarta didesnį dėmesį skirti prekybos vaikais problematikai, apie tai plačiau kalbėti švietimo įstaigose (numatytas Vaiko teisių apsaugos skyriaus trumpas pasisakymas mokyklų vadovų pasitarime), rudenį planuojamas visų socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis ir socialinių pedagogų susitikimas su Carito projekto atstovais, galinčiais plačiau pristatyti ne tik problemą ir nagrinėjamas bylas, bet ir padėti pažinti galimas grėsmes, t.y. būtų kalbama prevencinio darbo organizavimo klausimais.  

Publikuota 2015 m. liepos 01 d. http://www.anyksciai.lt