MO­TE­RŲ PRO­STI­TU­CI­JA – VY­RŲ PRO­BLE­MA ("SAVAITRASTIS.SIAULIAIPLIUS.LT", 2013 M.)

Kai vi­suo­me­nei pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie XXI a. tra­ge­di­ją – pre­ky­bą žmo­nė­mis pro­sti­tu­ci­jai, pa­gal­bą sek­so ver­gi­ją ken­tu­sioms mo­te­rims tei­kian­čios „Lie­tu­vos Ca­ri­tas“ dar­buo­to­jos stve­ria­si už gal­vų. Ne­re­tai in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma dvip­ras­miš­ka, su leng­va šyp­se­na, …

TEISMAI SKATINA PREKYBĄ ŽMONĖMIS? ("HRMI.LT", 2013-11-20)

Šiandien Žmogaus teisių stebėjimo institutas kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, prašydamas ištirti Šiaulių apygardos teismo teisėjos Irenos Ivanovienės pasisakymus žiniasklaidai, komentuojant išnagrinėtą bylą dėl pelnymosi iš vaikų prostitucijos. …

TAUTIEČIŲ VORATINKLIUOSE ("KELMIŠKIAMS.LT", 2013-11-19)

Nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiųjų žmonių amžiaus vidurkis 15 – 43 metai. 21 proc. – nepilnamečių. Šią liūdnų skaičių statistiką išgirdo visi, kas lapkričio 15 d. dalyvavo Kelmės rajono policijos komisariate …