DALYVAVOME AKCIJOJE „SOS PREKYBA ŽMONĖMIS“ ("WWW.MARKO.LT", 2019-10-17)

Spalio 16 d. rytą kolegijoje vyko prevencinė akcija „SOS prekyba žmonėmis“, kurią organizavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai. Šios akcijos tikslas buvo informuoti jaunimą ir veikti prevenciškai.

Darbuotojai kalbėjo apie prekybos žmonėmis skirtingus būdus, tokius kaip prostitucija, žmonių išvežimas daryti nusikaltimus, pervežti narkotikus, fiktyvios santuokos ir t. t., aptarė pagalbos būdus ir tokio darbo specifiką. Vyko diskusija apie tai, kas trukdo žmonėms suprasti, kad jie gali būti įtraukti į prekybą žmonėmis. Pasirodo, kad dažniausiai vyraujanti nuostata – „man taip nenutiks“.

Dėkojame Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojams už prevencinę akciją ir laukiame naujų susitikimų.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Autorius: Salomėja Karasevičiūtė

Publikuota: 2019 m. spalio 17 d., http://www.marko.lt/dalyvavome-akcijoje-sos-prekyba-zmonemis/#iLightbox[gallery_image_1]/0