DALYVAVOME ĮDOMIOJE DISKUSIJOJE APIE PREVENCIJĄ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS LAUKE, KURI VYKO UK AMBASADOJE VILNIUJE

Susirinko beveik visos NVO, atliekančios prevencinius-edukacinius veiksmus, o pagrindinis susitikimo svečias, pakvietęs mus susiburti, buvo britų organizacija STOP THE TRAFFIC, visame pasaulyje vykdanti profesionalias prieš išnaudojimą kampanijas.
Kad tai yra visai kitas požiūris į prevenciją, susidūrė ir mūsų šalies gyventojai, kurių kelis šimtus tūkstančių šią vasarą FB dėka pasiekė įspėjantis apie galimus pavojus filmukas.
Britai kelia savo prevenciją į mums kol kas sunkiai pasiekiamas aukštumas – pamatę, jog pas juos įkyria problema tapo Rytų europiečių darbinis išnaudojimas, jie sutelkė rėmėjus įspėjamosioms kampanijoms aukų kilmės šalyse.
Mūsų situacija yra totaliai kitokia – prevencinių veiksmų imasi organizacijos, kurių pagrindinis darbas yra teikti pilnavertę pagalbą jau nukentėjusiems asmenims. Tas pats socialinis darbuotojas su paskubomis apmokytais, nuolat besikeičiančiais savanoriais blaškosi tarp aukų ir gatvės akcijų, paskaitų, mokymų rengimo.
O kalbant apie mūsų centro vykdomą prevenciją, galime tik apgailestauti, jog jai vis mažiau galime skirti dėmesio, nes lėšos … jų paskutiniais mėnesiais pritrūkome nukentėjusiųjų maistui, aprangai, negalėjome nupirkti vaistų.
Tad kol kas renkamės tikrai ne išvykas su paskaitomis į provinciją.