ĮDOMI PASKAITA APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS ("WWW.VIDZGIRIS.ALYTUS.LM.LT", 2019-04-09)

Balandžio 8 dieną Alytaus Vidzgirio pagrindinėje mokykloje viešėjo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro socialinė darbuotoja Danutė Grimalauskienė. Lektorė 8-10 klasių mokiniams skaitė prevencinę paskaitą prekybos žmonėmis tema.

Mokiniai klausėsi paskaitos, žiūrėjo filmų ištraukas apie prekybą žmonėmis. Paskaitoje socialinė darbuotoja kalbėjo apie įvairias žmogaus išnaudojimo formas, akcentuodama nepilnamečių įtraukimą į vagystes, reketavimą, prostituciją, pornografiją, neatsargų elgesį socialiniuose tinkluose, ypač su nepažįstamais žmonėmis. Pasak D. Grimalauskienės, prekeiviams Lietuvoje ieškant vis naujų aukų, kiekvienas žmogus gali pakliūti į keblias situacijas, jeigu patikės nusikaltėlių pasiūlytais sandėriais, geru atlygiu ir nepapasakos problemų šeimos nariams, kitiems žmonėms, kuriais galima pasitikėti.
Mokiniams išdalyta prevencinė medžiaga su informacija, kur kreiptis įtarus ar pastebėjus prekybos žmonėmis požymius. Socialinė darbuotoja priminė, kad Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro darbuotojai nuolat tiesia pagalbos ranką asmenims, tapusiems prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukomis.

Dėkojame lektorei už įdomią ir naudingą paskaitą.

Daugiau informacijos rasite: www.anti-trafficking.lt

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. 

 Autorius: Milda Vilkelytė

Publikuota: 2019m. balandžio 9d., https://www.vidzgiris.alytus.lm.lt/archyvas/12800