"JAUNUOLIŲ, PALIEKANČIŲ UŽDARO TIPO INSTITUCIJAS, INTEGRACIJA: PALYDĖJIMO PASLAUGOS " 2017M. – 2018M.

„JAUNUOLIŲ, PALIEKANČIŲ UŽDARO TIPO INSTITUCIJAS, INTEGRACIJA: PALYDĖJIMO PASLAUGOS “ 2017M. – 2018M.
Projektas: Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos
Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.
Skirta parama: 372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur).
Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis.
Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu „Algojimas“ bei Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru pradėjo vykdyti projektą, skirtą plėtoti paslaugas ir pagalbą vienai iš labiausiai pažeidžiamų vaikų ir jaunų žmonių grupių. Tai vaikai ir jaunuoliai, turintys įvairių elgesio iššūkių, kuriems yra skirta vidutinės priežiūros priemonė – socializacijos centras.
Pagrindinis projekto siekis – paskatinti palaikymo ir paslaugų plėtrą vaikams ir jauniems žmonėms pasižymintiems elgesio iššūkiais, orientuojantis į pagalbą, kai jaunuoliai palieka socializacijos centrą ir grįžta į savo gyvenamąją aplinką. 2013 m. Valstybės kontrolės atliktas tyrimas parodė, kad iki šiol trūksta paslaugų, programų ar kitokių palaikymo priemonių, kurie padėtų išlaikyti ir stiprinti priimtiną vaiko elgesį, jo socialinius įgūdžius pasibaigus vaiko gyvenimo laikotarpiui socializacijos centre; trūksta informacijos, kiek šių vaikų nusikalsta pakartotinai; vaikams teikiama pagalba ir paslaugos yra nepakankamai individualizuojamos. Panašūs rezultatai gauti ir Žiburio Fondo 2015 m. atlikto tyrimo metu – tyrime dalyvavę savivaldybių atstovai nurodė, kad trūksta paslaugų vaikams ir jų šeimų nariams vaikui grįžus iš socializacijos centro, nėra dirbama su vaiko artimąja aplinka (mokykla, bendruomene), todėl vaikams dažnai sudėtinga išlaikyti naujai išmoktus elgesio modelius, jie grįžta prie seno gyvenimo būdo. Tyrime dalyvavę jaunuoliai iš socializacijos centrų minėjo, kad jiems būtų svarbu, kad jiems išėjus iš socializacijos centro šalia būtų kas nors (pvz., socialinis darbuotojas), kas padėtų pirmaisiais mėnesiais po institucijos. Projektu siekiama spręsti būtent šiuos iššūkius.
Kartu, siekiama prisidėti prie visuomenės požiūrio į vaikus, pasižyminčius elgesio iššūkiais, keitimo. Dažnai šie vaikai yra suvokiami kaip „problemiški“, „agresyvūs“, „sugadinti“ ar „blogų genų“, jų stengiamasi atsikratyti, atskirti nuo visuomenės, nors vaikų socialiai nepriimtino elgesio priežastis dažnai būna stiprūs trauminiai išgyvenimai, sukelti patirto smurto ir išnaudojimo, skurdo, ilgametės nepriežiūros, bejėgiškumo, profesionalios pagalbos stokos. Apie 40% vaikų, atsiduriančių socializacijos centruose turi specialiuosius poreikius. Tinkamo dėmesio šiems vaikams stoka ir ribotas priėjimas prie reikalingų paslaugų (terapijų, elgesio korekcijos programų, kt.) sąlygoja, kad elgesio problemos laikui bėgant tik gilėja. Tikimasi, kad projektas paskatins aktyvias diskusijas apie reikalingos pagalbos ir paslaugų vaikams ir jauniems žmonėms, turintiems elgesio iššūkių, didinimą ir prisidės prie svarbių sprendimų šioje srityje.
Pagrindinės projekto veiklos:
– pažintinis vizitas į Švedijos Karalystę, kurio metu bus susipažinta su šios šalies gerąja patirtimi teikiant pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, pasižymintiems sudėtingu, delinkventiniu elgesiu
– pagalbos, palaikymo ir paslaugų modelio parengimas vaikams ir jauniems žmonėms, išeinantiems iš institucijų (socializacijos centrų)
– parengto pagalbos modelio išbandymas su 4-5 jaunuoliais iš socializacijos centrų (paslaugų ir pagalbos jiems teikimas, darbas su jų artimąja aplinka, individualizuotos „Pojūčių klinikos“ programos kiekvienam jaunuoliui)
– mokymai socializacijos centrų, Vaiko gerovės komisijų atstovams
– advokacinės veiklos, siekiant įtakoti sprendimus dėl paslaugų ir pagalbos prieinamumo vaikams ir jauniems žmonėms su elgesio iššūkiais užtikrinimo.
Projektas yra vykdomas su finansine Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje parama.