PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS IR MOKYKLŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ PIRMININKŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ JUNGTINIS PASITARIMAS ("PAKRUOJIS.LT", 2015-02-20)

Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkų, socialinių pedagogų jungtinis pasitarimas. Vasario 19 d. Švietimo skyriuje vyko tarpžinybinis pasitarimas dėl vaiko gerovės komisijų veiklos, galimo bendradarbiavimo tarp tarnybų. Apie vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų problemas kalbėjo Vaikų ir paauglių psichiatrė O. Ančiulytė. Pasitarime taip pat dalyvavo „Lietuvos Carito“ Šiaulių regiono koordinatorė M.Puidokienė ir organizacijos socialinė darbuotoja V. Gailiutė, kurios pristatė aktualią prekybos žmonėmis problemą, patarė, kur kreiptis, kokius žingsnius daryti įtarus prekybos žmonėmis atvejį. Atliktą Pakruojo rajono moksleivių gyvensenos tyrimą pristatė Visuomenės sveikatos biuro direktorė L. Miežienė. Konkrečius Pakruojo rajono vaiko gerovės komisijos darbus aptarė komisijos sekretorė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė E. Pocevičienė.  

Publikuota 2015 m. vasario 20 d. http://www.pakruojis.lt