PASKAITOS TEMA „PREKYBA ŽMONĖMIS“ – BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE IR GIMNAZIJOJE ("ALYTUS.POLICIJA.LT", 2014-05-07)

Gegužės 5 dieną Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato Viešosios policijos poskyrio specialistė Milda Vokietaitytė į Birštono savivaldybę ir Birštono gimnaziją pakvietė Lietuvos „Carito“ Kauno skyriaus socialines darbuotojas Jolitą Juškevičienę ir Justiną Stakaitytę.

Lektorė Jolita Juškevičienė Birštono savivaldybės salėje Birštono savivaldybės administracijos, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos, Švietimo, kultūros ir sporto, Teisės ir personalo skyrių specialistams ir Birštono PK pareigūnams skaitė paskaitą „Prekyba žmonėmis“.

Justina Stakaitytė 9–11 klasių Birštono gimnazijos moksleivius supažindino su prekybos žmonėmis formomis, pasakojo tikras nukentėjusiųjų istorijas ir aiškino, kaip nepatekti į prekeivių rankas, kaip elgtis išvykstant į užsienį, kur kreiptis pagalbos.


Šių paskaitų tikslas – supažindinti specialistus ir moksleivius apie galimas grėsmes, kokių būtina imtis atsargumo priemonių, siekiant netapti prekybos žmonėmis auka, taip pat žinoti kur kreiptis pagalbos.

Prekyba žmonėmis Lietuvoje yra aktuali problema. Ši nusikalstama veikla įgauna vis naujas formas (seksualinis išnaudojimas, priverstinis darbas ar elgetavimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, fiktyvios santuokos, ypač nepilnamečių gabenimas į užsienį nusikalstamoms veikos atlikti ir pan.).
 


„Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą“ (Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (ratifikuota 2003-04-22; Valstybės žinios, 2003-05-21, Nr. 49-2166).

Publikuota 2014 m. gegužės 07 d. www.alytus.policija.lt