PREKYBA ŽMONĖMIS AKTUALI IR KAZLŲ RŪDOS GYVENTOJAMS ("KAZLURUDA.INFO", 2011-10-28)

Spalio 25 d. Kazlų Rūdos Specialiojoje mokykloje lankėsi Lietuvos Carito projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ socialinės darbuotojos V.Maršalkienė ir E. Vaickelionienė. 

Socialinės darbuotojos pristatė savo veiklą bei teikiamą pagalbą atsidūrus pavojuje, patekus i prekeivių rankas. Vilkaviškio vyskupijos Carito apskrityje merginoms pagalba teikiama jau 6 metus.

Viena iš būtinų ir efektyviausių prekybos žmonėmis prevencijos priemonių – informavimas, todėl susitikimo metu mokyklos moksleiviams buvo pravesta prevencinė paskaita – diskusija tema „Kaip netapti prekybos žmonėmis auka“. 

Paskaitos metu mokiniams buvo suteikta informacija apie šiuo metu vis didėjančius prekybos žmonėmis mastus ir vis jaunėjantį parduodamų merginų amžių, buvo supažindinta su prekybos moterimis formomis, būdais, kuriais galima patekti į sąvadautojų spąstus, t.y. per skelbimus laikraščiuose, per internetines pokalbių svetaines, specialius agentus, pažinčių tarnybas ar telefonines žinutes. Susitikimo metu buvo pademonstruotas filmas „Parduotos vergauti moterys“, kuriame pasakojama vienos merginos, užverbuotos į sekso vergiją, istorija. Po filmo aptarimo socialinės darbuotojos papasakojo kaip apsisaugoti nuo prekeivių žmonėmis tinklų, kokią pagalbą ir kur gali gauti jaunos merginos, vykstančios į užsienį ar atsidūrę prekybos žmonėmis situacijoje.

Moksleiviams ši paskaita suteikė naudingos informacijos apie tykančius pavojus išvykus į užsienį, bei pačioje Lietuvoje. Jauni žmonės, ypatingai merginos, turi būti atsargūs išgirdę neaiškius, nors ir labai viliojančius pasiūlymus. Reikia būtinai patikrinti siūlytojų minimas įmones, darbo vietas ir visą kitą informaciją, kuri gali jus apsaugoti nuo sunkios dalios – būti parduotiems. 

Carito darbuotojos ragina nelikti abejingais ir pastebėjus ar sužinojus apie neaiškius pasiūlymus, verbavimo atvejus, ar žmones, kuriuos jau ištikusi ši nelaimė, kreiptis i organizaciją, kuri randasi Vytauto g. 25, Marijampolėje. 
Telefono numeris: 8 631 53173 
el.p.marijampole@anti-trafficking.lt
web: www.anti-trafficking.lt

Publikuota 2011 m. spalio 28 d. Kazlų Rūdos laikraštyje, Nr. 23 (219)