TEISINGUMO MINISTERIJA SIŪLO PALIKTI BAUDAS UŽ VERTIMĄSI PROSTITUCIJA ("WWW.15MIN.LT" 2020-02-05)

Teisingumo ministerija nepritaria, kad Lietuvoje nebebūtų baudžiama už vertimąsi prostitucija, bet baudžiamoji atsakomybė grėstų šios paslaugos pirkėjams.
„(…) visuomenė susidarytų klaidingą požiūrį, kad prostitucija pripažįstama legalia ir visuotinai priimtina elgesio norma, o tai sukeltų visiškai priešingas pasekmes nei tos, kurių siekiama administracinės atsakomybės už vertimąsi prostitucija panaikinimu“, – teigiama ministerijos pažymoje Vyriausybei.
Ministrų kabinetas trečiadienį planuoja pateikti savo išvadą keturių Seimo narių projektui, kuriuo siekiama panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija ir numatyti baudžiamąją atsakomybę sekso paslaugų pirkėjui.
„Panaikinus administracinę atsakomybę nebūtų jokio teisinio pagrindo laikyti vertimąsi prostitucija neteisėta veikla, tačiau kartu tokių paslaugų teikimas nebūtų ir teisiškai sureguliuotas“, – pabrėžė ministerija.
Anot jos, kartu būtų paneigta visuomenėje nusistovėjusių vertybių sistema, pagal kurią prostitucija iki šiol laikyta dorovės normas pažeidžiančiu užsiėmimu ir yra netoleruotina.
Šiuo metu už vertimąsi prostitucija taikoma administracinė atsakomybė – nuo 90 iki 140 eurų ir nuo 140 iki 300 eurų pakartotiniu atveju.
Pagal projektą, prostitucija besiverčiantys asmenys nebūtų baudžiami, o asmuo, siekęs pasinaudoti arba pasinaudojęs šia paslauga, būtų laikomas padariusiu baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda – nuo 750 iki 2500 eurų – arba areštu – nuo dešimt iki 45 parų.
Dabar tokiam asmeniui numatyta administracinė atsakomybė – kaip ir vertimosi prostitucija atveju.
Įstatymų pataisų rengėjai taip tikisi kovoti su prekyba žmonėmis, sumažinti prievartos ir smurto prieš šiuos asmenis mastą.
Tuo metu Teisingumo ministerija tvirtina, kad naujausi tarptautiniai moksliniai tyrimai rodo, kad įstatymų pakeitimai, susiję tik su seksualinių paslaugų pirkimo kriminalizavimu, nesumažino prostitucijos mastų.
„Ministerijos duomenimis, 2017 metais nubausta 19 prostitučių klientų, 2018 metais – 22, pernai iki spalio 1 dienos – 16 asmenų. Pakartotinai baustų asmenų arba nėra, arba jų vienetai per metus.“
Anot jos, „atlygintinis naudojimasis savanoriškai teikiamomis prostitucijos paslaugomis objektyviai negali būti vertinamas kaip toks pavojingas veikimas, kurio teisinė apsauga būtų įmanoma tik kraštutinėmis baudžiamosios teisės priemonėmis“.
„Kriminalizavus atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis, atsakomybės taikymas už šio pobūdžio veiksmus taptų neadekvatus padarytų veiksmų pavojingumui“, – teigiama pažymoje.
Ministerijos duomenimis, 2017 metais nubausta 19 prostitučių klientų, 2018 metais – 22, pernai iki spalio 1 dienos – 16 asmenų. Pakartotinai baustų asmenų arba nėra, arba jų vienetai per metus.
Seimas dar 2014 metais yra priėmęs tuometinės parlamentarės konservatorės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą rezoliuciją, kuria siūlyta bausti seksualinių paslaugų pirkėjus, o ne prostitutes.
Rezoliucija siūlyta Vyriausybei parengti atitinkamas įstatymų pataisas, bet idėja taip ir nebuvo įgyvendinta.
Prie Šiaurės šalių reguliavimo modelio kovojant su prostitucija bei prekyba žmonėmis siūlo pereiti ir Europos Parlamentas, Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja.
Baudžiamąją atsakomybę ne už sekso paslaugų pardavimą, bet pirkimą pirmoji pasaulyje nustatė Švedija, vėliau ja pasekė kitos Šiaurės šalys.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: BNS
Publikuota: 2020 m. vasario 05 d.,