APIE MODERNIĄ ŠIŲ DIENŲ VERGOVĖS FORMĄ… ("WWW.DVM.LT", 2019-01-25)

Dabartiniame pasaulyje taip įvardijama prekyba žmonėmis. Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinat, panaudojant jėgą ar kitą prievartos, grobimo, apgaulės , sukčiavimo formą, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kitą žmogų kontroliuojančio žmogaus sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą (V.Ž. Nr.49-2166).

Apie šią šių dienų problemą sausio 18 d. su IVg klasės mokiniais kalbėjo VšĮ Kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimo (KOPŽ) centro darbuotojai Kasparas Mišinas ir Dana Grimalauskienė. Lektorė pasidžiaugė, kad salėje yra daug gražių jaunų veidų, tačiau susitikimo tema yra labai skaudi ir nemaloni. Prekiautojai žmonėmis gali įtraukti, parduoti, išvežti visus, nežiūrint į jų amžių, lytį. Parduoti kitą gali netgi draugai, klasiokai, artimi žmonės. Pasekmės parduotam žmogui būna ypatingai skaudžios fiziškai ir psichologiškai. Lektorė supažindino su situacija pasaulyje ir Lietuvoje, kaip gali būti verbuojami žmonės, kokius būdus naudoja prekiautojai, parduodami žmogų, kokios yra žmonių išnaudojimo formos, ką daryti pakliuvus į prekybos žmonėmis tinklą. Remiantis statistika, ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis daugėja. Tačiau, kaip sakė lektorė, paklausus nukentėjusių žmonių, kaip jie pakliuvo į prekiautojų pinkles, ar jie nežinojo, kad taip gali atsitikti, kad galima buvo to išvengti, jie sakė, kad apie tai yra girdėję mokykloje, per televiziją, skaitę spaudoje ir internete tačiau niekada negalvojo, kad taip gali atsitikti su jais. Susitikimo pabaigoje lektorė pasidžiaugė mūsų gimnazijos abiturientais, kurie kantriai sulaukė vėluojančių lektorių ir susitikimo metu išsakė mintis, kurios parodė, kad jie mąsto atsakingai ir brandžiai.

Centro adresas internete: www.anti-trafficking.lt, centro SOS telefonas, veikiantis visą parą: 8-679-61617.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

 Publikuota: 2019m. sausio 25d.