Publikacijos lietuvių kalba

2019 METAI

K.Wahlberg pranešimas konferencijoje "Abolicionistinis požiūris į prostituciją: Švedijos patirtis" (Vilnius)

 
 

2015 METAI

A.Gutauskas "Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms (BK 147(1) straipsnis) kaip prekybos žmonėmis forma"

2015.09.17-18 d. konferencijos Vilniuje "Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis" rezoliucija

ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS "Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese"

Valstybinio audito ataskaita "Prekyba žmonėmis - prevencija ir pagalba nusikaltimo aukom"

Gairės savivaldybėms: kovos su prekyba žmonėmis stiprinimas savivaldybėse

 

2014 METAI

Militos Žičkutės magistro baigiamasis darbas “Prostitucijos šešėlyje: sekso pirkimo naratyvai hegemoninio vyriškumo kontekste”

 
 

2013 METAI

Moterų, nukentėjusių nuo prostitucijos, rekonstruoti gyvenimo ir pagalbos naratyvai („Socialinis darbas: patirtis ir metodai“)

 
 

2012 METAI

Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.

 
 

2011 METAI

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/36/ES

 
 

2010 METAI

"Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2009 - 2010 m.: Apžvalga"

 
 

2006 METAI

Monica O'Connor, Grainne Healy (2006). Ryšys tarp prostitucijos ir prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslams. Informacinis vadovas