APSKRITO STALO DISKUSIJA APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS IR PROSTITUCIJOS PROBLEMAS ŠALČININKUOSE ("KRASTONAUJIENOS.LT", 2013-09-29)

2013 m. rugsėjo 24 d. Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčios parapijos namuose vyko apskrito stalo diskusija „Prekybos žmonėmis ir prostitucijos problemos prevencija ir pagalbos nukentėjusiems prieinamumas Šalčininkų krašte“. 

Apskrito stalo diskusiją, padedamos Šalčininkų rajono savivaldybės, organizavo Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinės darbuotojos. Lietuvos Caritas žmonėms, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar prostitucijos, pagalbą teikia nuo 2001 m. Iki šių metų projektas veikė Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose bei Klaipėdoje, o nuo šių metų duris atvėrė naujas skyrius Vilniaus arkivyskupijoje. Šio skyriaus atidarymas suteikia galimybę efektyviau reaguoti į krizinius atvejus bei teikti pagalbą jos reikalingiems žmonėms Vilniaus mieste ir rajone bei visame Vilniaus krašte, tame tarpe ir Šalčininkų rajone. Diskusijoje dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės, prokuratūros, policijos, vaikų globos namų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, kurie neliko abejingi Lietuvos Caritas projekto ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ problematikai. Susirinkusius apskrito stalo dalyvius pasveikino Šv. Jurgio bažnyčios parapijos administratorius kun. Zdzislav Bochniak ir palinkėjo įsiklausyti į aptariamą temą bei įgytas žinais pritaikyti savo darbuose. Šalčininkų savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič dėkojo Lietuvos Caritas už suorganizuotą renginį ir išreiškė viltį, kad išgirsta informacija leis labiau įsigilinti į problematiką. Prisistatydami diskusijos dalyviai išreiškė susidomėjimą aptariama tema, tačiau visi vienareikšmiškai tvirtino, kad prekybos žmonėmis Šalčininkų rajone nėra, su tokiais atvejais niekas nesusidūrė. 

Diskusijos pradžioje Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė Janina Pavlovskaja išsamiai pristatė, kas tai yra prekyba žmonėmis pagal Lietuvos įstatymus, pagrindines prekybos žmonėmis tendencijas, naujas prekybos žmonėmis formas (išnaudojimą vergiškam darbui, išnaudojimą nusikalstamoms veikoms vykdyti) ir Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros pateikiamą statistiką dėl prekybos žmonėmis kasmet iškeliamų bylų. Taip pat pristatė Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prioritetus bei vykdomas prevencines priemones siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis. Lietuvos Caritas darbuotojos pristatė pagrindines prekybos žmonėmis priežastis: prekyba žmonėmis egzistuoja pirmiausiai todėl, kad egzistuoja paklausa seksualinėms paslaugoms, neapmokamam arba beveik neapmokamam darbui, pigiems vogtiems daiktams. Tuo naudojasi nusikaltėliai, kurie stengiasi patenkinti šią paklausą, verbuodami, gabendami bei parduodami žmones prostitucijai, vergiškam darbui, nusikalstamai veiklai vykdyti (vagystėms, plėšimams, psichotropinių medžiagų gabenimui ir platinimui) bei kraunasi iš šios veiklos milžiniškus pelnus. Siekdami pelno, planuodami nusikaltimus prekeiviai žmonėmis naudojasi žmonių, patiriančių socialinę atskirtį, sunkia padėtimi (finansinėmis problemomis, perspektyvų nebuvimu, informacijos ir išsilavinimo stoka, beviltiškumo, vienišumo jausmu), verbuoja juos ir paverčia prekybos žmonėmis aukomis. Socialinės darbuotojos taip pat apžvelgė, kaip bėgant metams ir vykdant projektą keitėsi prekybos žmonėmis situacija Lietuvoje, kaip kito aukų verbavimo būdai: nuo brutalaus smurto ir grobimų dienos metu, apsukraus ir gudraus įtraukimo į prostituciją prisidengiant pažadais surasti gerą darbą užsienyje iki atviro ir savanaudiško naudojimosi prastoje socialinėje aplinkoje gyvenančiomis ar protinę negalią turinčiomis merginomis. Ypač buvo akcentuojama, kokios gyvenimo sąlygos ir situacijos gali būti priežastis kodėl žmonės atsiduria prekyba žmonėmis užsiimančių nusikaltėlių pinklėse. Diskusijos pabaigoje susirinkusieji turėjo klausimų dėl tam tikrų atvejų, kurie galėtų būti susiję su prekyba žmonėmis, domėjosi kada ir kur jų kolegos, kurie nedalyvavo susitikime galėtų gauti informacijos apie prekybą žmonėmis, kvietė bendradarbiauti. Deja, Šalčininkų rajone, kaip ir kituose panašiuose Lietuvos kampeliuose, kur yra aukštas nedarbo lygis, o viena iš didžiausių jaunų žmonių svajonių yra emigruoti, nusikaltėliams yra palanku regzti prekybos žmonėmis tinklus. Reikia tikėtis, kad nauja informacija, savivaldybės institucijų bei Šalčininkų bendruomenės domėjimasis prekybos žmonėmis tendencijomis, tarpusavio bendradarbiavimas paskatins išsiaiškinti prekybos žmonėmis atvejus, nubausti nusikaltusius asmenis, padėti nukentėjusiems žmonės bei užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ateityje.

Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ kontaktai Vilniaus krašte:

Odminių g. 10, Vilnius
Soc. darbuotoja Akvilė Čeponienė
Tel. 8 646 37827
el.p. vilnius@anti-trafficking.lt

Publikuota 2013 m. rusgėjo 29 d., www.krastonaujienos.lt