KOLEGA IŠ KANADOS VEDA PAREIGŪNAMS SEMINARĄ APIE KOVĄ SU PREKYBA ŽMONĖMIS ("WWW.KLAIPEDA.POLICIJA.LRV.LT", 2018-12-12)

Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai šiandien dalyvauja Kanados Monrealio policijos departamento operatyvinį darbą kovos su prekyba žmonėmis srityje du dešimtmečius dirbančio pareigūno Dominic Monchamp seminare „Sekso pirkėjas kaip prekybos žmonėmis ir prostitucijos reiškinio pagrindinė dalis“.
Svečią pasveikino ir susirinkusiesiems pristatė Klaipėdos apskr. VPK viršininko pavaduotojas Raimondas Vaitkevičius. Jis pasidžiaugė, kad bus galima išgirsti daug naudinga ne tik apie pačią nusikalstamą veiką, kuri kasmet registruojama ir pas mus, bet apie požiūrį į ją.
Kanados policijos atstovas smulkiai, su konkrečiais pavydžiais papasakojo, kaip per dvidešimt metų keitėsi šis požiūris. Jis minėjo, jog ir Kanadoje iš pradžių buvo kovojama su prostitucija, baudžiamos šioje srityje dirbančios merginos, moterys, kol pereita prie prostitutės kaip aukos traktavimo. Šiuo metu sekso pirkėjas laikomas nusikalstančiu asmeniu, o 2014 m. priimtas įstatymas sako, kad pirkti sekso paslaugas Kanadoje yra nelegalu.
Pareigūnas daug kalbėjo apie aukų pavergimą tikrąja to žodžio prasme, nupasakojo modelius, schemas bei būdus, kaip tai daroma Monrealyje, visoje Kanadoje, kitose šalyse. Anot seminaro vedėjo, gatvių gaujų nariai neretai užmezga su merginomis romantinius santykius, net apsigyvena kartu, kol jas visiškai izoliuoja nuo artimųjų, visuomenės ir padaro absoliučiai priklausomas, palaužtas, be savivertės ir įbaugintas.
Paaiškinta, kaip skiriasi prostitucijos dalyvių realybė ir tai, kaip ji suvokiama visuomenėje, kaip į ją žiūrima. Konkrečiais pavyzdžiais parodyta, kokios įbaugintos, kaip kontroliuojamos smurtu, sukurtais įsiskolinimais, manipuliacijomis būna aukos.

Todėl pabrėžta, kad policijos pareigūnams labai svarbu mokytis dirbti su nukentėjusiomis nuo prekybos žmonėmis, paminėta, kad tik supratus aukų poreikius, atkūrus jų saugumą, galima pasiekti bendradarbiavimą ir sutenerių demaskavimą bei nubaudimą.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.