KOPŽI TAIP PAT MINĖJO LIŪDNĄ EUROPOS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS DIENĄ

Kaune mus visus, dirbančius šiame lauke, bendrai akcijai pakvietė veikliausias šalies prevencininkas – pareigūnas Darius Joneikis, savo nenuilstama energija šįkart inicijavęs gatvės vaidinimus, diskusijas su jaunimu ir pan.
Valstijose vergija panaikinta 1865 m., dar prieš 167 metus aktyvistas, buvęs vergas Frederick Douglass vienoje žinomiausių kalbų tiesiai rėžė amerikiečiams: „Egzistuojanti šioje šalyje vergovė jūsų humanizmą paverčia tuščia pretenzija, o jūsų krikščionybę – melu“.

Eina 2019 metai, visi tarsi apsipratome su nemaloniu reiškiniu – prekyba žmonėmis – nebegirdėti ir liepsningų abolicionistų pasisakymų…
Net ir mūsų mažytėje šalyje kasmet prekeivių žmonėmis aukomis tampa nemažas būrys moterų ir vyrų, apie daugelį aukų mes ir nesužinome, jos nesiskundžia, jomis netikima, jos vis dar pačios kaltinamos dėl savo situacijos.