NEPILNAMEČIAI IŠ LIETUVOS VEŽAMI Į NELEGALIAS KOVAS UŽSIENYJE BEI VAGILIAUTI ("15MIN.LT", 2015-04-10)

Pastaraisiais metais prekybos žmonėmis aukomis Lietuvoje vis dažniau tampa vyrai ir vaikai. „Jei prieš kelerius metus dominavo prekyba suaugusiaisiais, tai pastaraisiais metais tampa aktuali prekyba vaikais iki 18 metų. Didžiąją dalį nukentėjusiųjų tokiose bylose sudaro nepilnametės merginos, išnaudojamos prostitucijai ar pornografijai. Pastaruoju metu pastebima dar viena tokių nusikaltimų forma: nepilnamečiai vaikinai, užsiimantys kontaktinėmis sporto šakomis, vežami į kitas šalis, dažnai – į Didžiąją Britaniją nelegaliai kovoti arba vagiliauti“, – Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas Aurelijus Gutauskas cituojamas Policijos departamento pranešime.
 

Teisininkas dalyvavo Policijos departamente surengtame seminare „Prekybos žmonėmis strateginių bylų pristatymas“.
Į policijos ir Lietuvos „Carito“ organizuotą renginį susirinko policijos, prokuratūros, teismų, Lietuvos „Caritas“ ir kitų institucijų atstovai, tiriantys ir nagrinėjantys su prekyba žmonėmis susijusius nusikaltimus, padedantys nukentėjusiesiems tokiuose nusikaltimuose grįžti į visavertį gyvenimą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, seminaro tikslas – įvardyti vis naujus iššūkius tiriant šiuos sudėtingus nusikaltimus, pasidalyti gerąja patirtimi, užmegzti ryšių, aptarti, ką, suvienijus jėgas, galima nuveikti šioje srityje, kaip palaikyti vieniems kitų iniciatyvas ir pan.
Teisėjas A.Gutauskas sakė, kad kalbėti reikia ne tik apie prekybos žmonėmis nusikaltimų baisumą, bet ir apie milžiniškus nusikaltėlių pelnus – vienas prekeivis žmonėmis per pustrečių metų iš dviejų merginų išnaudojimo uždirbo milijoną.
Kalbėdamas apie problemas, dėl kurių prekeivių žmonėmis bylos stringa žemesnės instancijos teismuose, teisėjas akcentavo, kad kartais tokiais atvejais pernelyg sureikšminama jauno nukentėjusio žmogaus menama branda.
A.Gutauskas sako, kad jo kolegos teisėjai kartais pernelyg formaliai vertina amžiaus ribą – jie yra įsitikinę, kad 18 metų žmogus jau turėtų adekvačiai suvokti realybę. Deja, tų jaunuolių, ypač augančių asocialiose šeimose, socialinė branda gali gerokai atsilikti nuo normaliomis sąlygomis gyvenančių bendraamžių. Teisėjai, vertindami 18-mečių įtraukimą į nusikaltimus, susijusius su lytiniu išnaudojimu, tai traktuoja ne kaip prekybą vaikais, o kaip įtraukimą į prostituciją.
„Taip nesiimama įrodinėti sudėtingesnio nusikaltimo, o atsakomybė perkeliama pačiai aukai – esą aštuoniolikmetė turėjo suvokti, ką daro“, – sakė A.Gutauskas.
Analizuodamas šių nusikaltimų priežastis, teisėjas sakė, kad nusikaltėliams užkimba socialiai pažeidžiami, augantys asocialiose šeimose nepilnamečiai. „Žinoma, čia reikėtų kalbėti ir apie valstybės ekonomines problemas, šios srities švietimo stoką, lyčių lygias galimybes“, – sakė teisėjas.
Generalinės prokuratūros prokuroras Arūnas Meška atkreipė dėmesį, kad daugėja tokių nusikaltimų aukų vyrų. Anksčiau dominavo prievartinis moterų išvežimas seksualiniam išnaudojimui, pastaraisiais metais užfiksuota daugiau atvejų, kai vyrai buvo išvežti į užsienį priverstiniam darbui arba nusikaltimams daryti.
Prokuroras pritarė teisėjo pozicijai, kad asmenų iki 18 metų sutikimas užsiimti prostitucija neturėtų būti argumentas, leidžiantis atsakomybę už nusikaltimą perkelti aukai, ir pabrėžė: būtina įvertinti nukentėjusių nepilnamečių socialinę padėtį – beveik visada tai padėtų įrodyti, jog vaikas, tapęs prekeivių žmonėmis auka, kito pasirinkimo neturėjo. 

Publikuota 2015 m. balandžio 10 d. http://www.15min.lt