PAKLAUSA ATSIRANDA IŠ VYRŲ.

Paklausa atsiranda iš vyrų“
Aldona Kalinauskienė
Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“
2008-01-01
Lietuvos Caritas nuo 2001 metų visoje Lietuvoje vykdo projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“. Marijampolėje, Vytaautog. 25, taip pat veikia šio projekto Vilkaviškio vyskupijos konsultacinis kabinetas (tel. 8 631 53173). Kad nukentėjusioms moterims ir merginoms teikiama pagalba būtų dar efektyvesnė, Lietuvos Caritas centrinė būstinė šiemet LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paruošė dar vieną projektą, kurį patvirtinus kiekvienai vyskupijai buvo skirtos lėšos organizuoti seminarus prekybos žmonėmis prevencijos tema vaikų globos namuose ar kitose ugdymo įstaigose. Vilkaviškio vyskupijos konsultacinis kabinetas šią programą įvykdė – suorganizuoti keturi seminarai „Mes -prieš prekybą žmonėmis“. Jie vyko Kudirkos Naumesčio profesinio rengimo centre, Kybartų vaikų globos namuose ir specialioje mokykloje, Marijampolės apskrities vaikų globos namuose ir Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje.
„Suvalkiečio“ kalbinta Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucjos ir prekybos moterimis aukoms“ Vilkaviškio vyskupijos konsultacinio kabineto vadovė Giedrė Volf sakė, jog šiuose seminaruose perteikta informacija, tikimasi, pasinaudos vyrenųjų klasių mergaitės ir jų auklėtojai. Seminarų metu mergaitėms buvo rodomas Lietuvoje sukurtas dokumentinis filmas „Parduotos vergauti moterys“, kuriame pasakojama vienos merginos, užverbuotos į sekso vergiją, istorija. Su ugdymo istaigų pedagogais bendravo psichologai ir policijos darbuotojai. Jie supažindino su psichologiniais ir teisiniais prekybos žmonėmis padariniais ir išsakė daugybę patarimų, kaip ugdyti auklėtines, kad nepakliūtų į nusikaltėlių pinkles.
Kalbėdama apie pagalbą prostitucijos ir prekybos moterims Giedrė Volf dar kalbėjo ir apie visuomenės bei valdžios požiūrį į šią problemą. Pasak jos, diskusijos apie prostitucijos legalizavimą Lietuvoje kelia tikrą siaubą. Lietuvos Caritas pasisako prieš prostitucijos legalizavimą, nes užsienio šalių patirtis rodo, kad šį verslą įteisinus labiausiai nukenčia moterys.Tada jos verčiamos patenkinti vis didėjančius iškrypusių klientų pageidavimus, suintensyvėja smurtas prieš moteris.
Jau keliatą metų projekte“ Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ dirbanti Giedrė kadien susitinka su merginomis ir moterimis, patyrusiomis seksualinį išnaudojimą. Jos patirtis leidžia manyti, kad neegzistuoja savanoriška prostitucija, visada giliau patirinėjus merginos gyvenimą galima atrasti priežasčių, privertusių ją tapti prostitucijos auka.
„Visuomenėje yra daug kalbama apie šias moteris, bet nekalba apie vyrus, kurie naudojasi šiomis moterimis. Juk be paklausos nebūtų ir pasiūlos. Todėl esminė prostitucijos ir prekybos žmonėmis priežastis yra moterų ir merginų paklausa, kurios gali būti nupirktos ir seksualiai išnaudojamos, ta paklausa atsiranda iš vyrų. Jeigu vyrai nelaikytų savaime suprantamu dalyku to, kad jie turi teisę pirkti ir seksualiai išnaudoti moteris, tokia prekyba neegzistuotų. Tie, kas pasisako už prostitucijos legalizavimą, kažin ar kartu pasisako ir už tai, kad seserys, dukros būtų seksualiai išnaudojamos? Tie kas teigia, kad legalizacija reikalinga tam, kad apsaugoti moterų sveikatą ir saugumą, iš tiesų siekia, kad būtų apsaugoti klientai“, tokią poziciją išsakė Giegrė Volf.