POLICIJOS MOKYKLOS INDĖLIS KOVOJANT SU PREKYBOS ŽMONĖMIS PROBLEMA – MOKYMAI POLICIJOS PAREIGŪNAMS ("POLICIJA.LT", 2015-06-19)

Prekyba žmonėmis – skaudi ir be galo jautri tema, tačiau vis dažniau Lietuvoje yra ne tik diskutuojama, bet ir ieškoma būdų, kaip kovoti su šia problema. Vakar Kaune buvo organizuojama konferencija tema „Prekybos žmonėmis problema Lietuvoje: kaip su ja kovoti“, kurią organizavo tarptautinė katalikiška organizacija „Caritas“. 

Suprasdami šios temos aktualumą konferencijoje dalyvavo ir pranešimą pristatė Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) Policijos veiklos skyriaus viršininko pavaduotojas Vilius Velička. Pareigūno pranešimo tema buvo „Misija įmanoma: nusikaltimų prevenciją užtikrinantys pareigūnai mokosi apie prekybą žmonėmis“.

Pareigūnas savo pranešimą pradėjo Europos Komisijos narės, atsakingos už vidaus reikalus, Cecilia Malmstrom citata: „Deja, vergovė dar nenugrimzdo istorijos užmarštin. Baisu, kad šiais laikais žmonės tebėra išstatomi pardavimui ir verčiami dirbti ar užsiimti prostitucija. Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti, kad aukos gautų paramą, o prekiautojai žmonėmis būtų nuteisti“.

V. Velička konferencijos dalyviams akcentavo, kad Lietuva prekybos žmonėmis srityje išlieka importo, eksporto, kartais tranzito šalimi. 

„Tenka apgailestauti, kad prekyba žmonėmis – yra latentinis (užslėptas) nusikaltimas, nes nukentėjusieji retai kreipiasi pagalbos, todėl net nėra visiškai tikslios informacijos apie prekybos žmonėmis mastą“, – kalbėjo LPM dėstytojas. 

Pareigūnas informavo, kad nuo šių metų ir LPM stengiasi įnešti savo indėlį kovoje su šia problema. 2015 m. gegužės 4 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu buvo patvirtintos naujos specialiųjų mokymo modulių programos viešosios policijos pareigūnams.

Modulio „Prekybos žmonėmis prevencija“ tikslas – suteikti viešosios policijos pareigūnams teorinių žinių ir lavinti jų praktinius įgūdžius, reikalingus prekybos žmonėmis tyrimo ir prevencijos srityje.

V. Veličkos įsitikinimu, mokymų metu įgytas žinias pareigūnai galės lengvai pritaikyti sudėtingame pareigūnų darbe. 

„Pareigūnai ne tik įgis teorinių žinių apie prekybos žmonėmis tyrimo reiškinį, tyrimo ir prevencijos ypatumus, tačiau gebės atskirti prekybos žmonėmis atvejus. Be to, žinos, kaip atlikti pirminius veiksmus, turinčius įtakos tolesnei tyrimo eigai. Taip pat pareigūnai išmoks efektyviai bendradarbiauti su regionų ir tarptautinėmis institucijomis keičiantis informacija apie prekybos žmonėmis atvejus“, – pasakojo V. Velička. 

Per pastarąsias penkias savaites apie 100 šalies pareigūnų jau dalyvavo šiuose mokymuose ir gilino žinias apie prekybos žmonėmis problemą. Lietuvos policijos mokyklos informacija Publikuota 2015 m. birželio 19 d. http://www.policija.lt