PREKYBA ŽMONĖMIS – PROBLEMA, PRIEŠ KURIĄ UŽSIMERKIAMA ("BANGA.LT", 2014-11-26)

Prekyba žmonėmis vis dar išlieka didelė problema Lietuvoje. Šiandien visuose šalies regionuose matome naujas prekybos žmonėmis formas – darbinį išnaudojimą, vyrų, moterų, vaikų įtraukimą į kriminalines veikas užsienio šalyse bei fiktyvias santuokas su trečių šalių gyventojais. Į šią nūdienos socialinę problemą jau keletą metų atsiliepia Gargždų socialinių paslaugų centras, priimantis Lietuvos „Carito“ atstoves, vykdančias projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“.
Aukos – turinčios problemų
Vis dėlto viena iš pagrindinių prekybos žmonėmis sričių išlieka prostitucija. „Savanoriškas“ įsitraukimas į prostituciją tėra mitas, beje, labai parankus sekso pramonės savininkams. Prostitucijos aukos – merginos ir jaunuoliai – jau vaikystėje yra patyrę seksualinę prievartą, socialiai apleisti, neretai tai asmenys, turintys finansinių problemų.
„Lietuvos Carito“ socialinė darbuotoja Klaipėdos regione Laima Paulikienė akcentuoja, kad tiek tarptautinėje, tiek Lietuvos prostitucijos rinkoje galioja viena taisyklė – paklausa turi būti patenkinta. „Tikslus aukų skaičius ir amžius nežinomas, nes dauguma jų apie tai nedrįsta niekam pasakyti ir nesulaukia pagalbos. Tačiau matoma tendencija, kad prekeivių žmonėmis aukomis tampa ir studentai, globos namų auklėtiniai ir net jaunos šeimos. Suteneriai bei prekeiviai žmonėmis dabar taikosi ne tik į moteris, bet ir į vyrus, vaikus. Jie pasinaudoja socialiniu-ekonominiu, kultūriniu ir asmeniniu kontekstais tam, kad patrauktų ir padarytų poveikį savo aukoms“, – vardijo socialinė darbuotoja Sandra Bučkutė.
40 atvejų – tik ledkalnio viršūnė
„Lietuvos Caritas“ stengiasi padėti bei užkirsti kelią gresiančioms nelaimėms. Kasmet suteikiama pagalba 100–120 žmonių visoje Lietuvoje. Šalyje yra pradėta 40 ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis. Tačiau tokių bylų nagrinėjimas užsitęsia ilgai, ir prekiautojai žmonėmis įvairiomis priemonėmis bando išvengti baudų. Bylos vilkinamos, bandoma paveikti nukentėjusiuosius grasinimais. 2013 m. užsienio šalyse buvo išaiškinta 104 prekybos žmonėmis aukos iš Lietuvos, daugiausia – darbinio išnaudojimo aukos. „Todėl mūsų organizacija, bendradarbiaudama su savivaldybėmis, ikiteisminio tyrimo įstaigomis, įvairiomis socialinėmis tarnybomis rengia prevencines-informacines akcijas, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, kad kuo daugiau specialistų ir visuomenės narių žinotų apie šią opią problemą, ieškotų būdų ją spręsti“, – pastangas įvardijo L. Paulikienė.
Kovoja nevyriausybininkai
Gargždų socialinių paslaugų centre lapkričio 19 d. vykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Užkirskime kelią prekybai žmonėmis“ kartu su atsakingų rajono įstaigų atstovais diskutuota apie prekybos žmonėmis problematiką, kaip atpažinti ir geriau suprasti nukentėjusiuosius. Taikliai pažymėjo diskusijoje dalyvavusi Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Gumuliauskienė: „Jei neatpažįstame šalia esančių prekybos žmonėmis atvejų, tai dar nereiškia, kad jų nėra.“
Šiandien jau nebeužtenka ieškoti kaltų policijoje, prokuratūroje, Prezidentūroje – turime pažiūrėti, o ką aš savo darbe, savo bendruomenėje padariau, kad užkirsčiau kelią tokiam baisiam reiškiniui. „Nevyriausybiniam sektoriui vienam kovoti su visa milžiniška prekeivių žmonėmis ir sutenerių armija yra labai sunku, mums reikia visų pagalbos. Neužmerkime akių prieš vykdomus nusikaltimus. Pradėkime nuo savęs, keiskime požiūrį – net nedidelė iniciatyva, budrumas gali turėti didelę reikšmę siekiant bendro visuomenės gėrio“, – ragina „Carito“ atstovė S. Bučkutė.
Eglė Žadeikytė
Publikuota 2014 m. lapkričio 26 d. https://www.banga.lt