PREVENCINĖ PASKAITA APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOJE ("FACEBOOK", 2019-03-05)

2019 m. kovo 5 d. Marijampolės savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Inga Balandinaitė organizavo prevencinę paskaitą apie prekybą žmonėmis Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, II gimnazijos klasės mokiniams. Bendradarbiaujant su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centru (KOPŽI), prevencinę paskaitą vedė centro socialinė darbuotoja Dana Grimalauskienė.

D. Grimalauskienė savo pranešime supažindino su įvairiomis žmogaus išnaudojimo formomis: nepilnamečių įtraukimu į vagystes, prostituciją, reketavimą ir fiktyvias santuokas. Akcentavo atsakingą socialinių tinklų naudojimą, priminė apie tykančius pavojus elektroninėje erdvėje bei dalinosi turima patirtimi, kaip apsisaugoti, kad netaptumėte prekybos žmonėmis aukomis. Mokiniams parodytas prevencinis filmas, kokiu būdu ieškoma naujų aukų. Didžiausią dėmesį atkreipė į tai, kad bet kuris iš mūsų galime tapti nusikaltėlių preke, jei būsime naivūs ir patiklūs. Lektorė sakė, nesižavėti siūlomu dideliu atlygiu, nes viskas tik iliuzija, o iškilusias problemas spręsti su artimaisiais ir kitais patikimais žmonėmis, paragino nebijoti prašyti pagalbos. Mokiniams išdalinta dalomoji prevencinė medžiaga. 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. 

 Autorius: Inga Balandinaitė

Publikuota: 2019m. kovo 5d., https://www.facebook.com/sestuke/