PREVENCINĖ PASKAITA APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS ("WWW.KALVARIJA.LT", 2018-11-20)

Kalvarijos savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rūta Kučinskienė lapkričio 16 d. Kalvarijos gimnazijoje, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje organizavo 7-8 klasių mokiniams prevencines paskaitas apie prekybą žmonėmis. Paskaitoje Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje taip pat dalyvavo ir Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos mokiniai. Lapkričio 19 d. prevencinės paskaitos apie prekybą žmonėmis vyko Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje ir Kalvarijos savivaldybės posėdžių salėje, dalyvaujant Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ir Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos 7-8 klasių mokiniams. Paskaitas vedė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro (KOPŽI) socialinė darbuotoja Dana Grimalauskienė. Mokiniai klausė paskaitą, žiūrėjo prevencinį filmą apie prekybą žmonėmis.

Socialinė darbuotoja atkreipė dėmesį į įvairias žmogaus išnaudojimo formas: nepilnamečių įtraukimą į vagystes, prostituciją, reketavimą, fiktyvias santuokas. Lektorė papasakojo, kokiomis formomis yra išnaudojami žmonės, kaip nusikaltėliai ieško aukų, atkreipė dėmesį į tai, kad bet kuris iš mūsų galime tapti nusikaltėlių preke, jei būsime patiklūs, nesidomėsime, kas vyksta aplink mus, nespręsime iškilusių problemų su šeimos nariais ar patikimais žmonėmis.Rūta Kučinskienė – Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė  

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.  

Publikuota: 2018m. lapkričio 20d., http://www.kalvarija.lt/go.php/lit/Prevencine-paskaita-apie-prekyba-zmonemis