PREVENCINĖS PASKAITOS VIRBALIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE (2015-11-04)

 Šiandien mūsų mokykloje buvo paskaita apie ,,Prekybą žmonėmis“. Paskaita buvo rengiama 9-10 klasės ir 11-12 klasės mokiniams. Paskaitos lektorė buvo mūsų mokyklos buvusi mokinė Kristina Tiškevičienė. Paskaitos metu sužinojome nemažai informacijos apie prekybą žmonėmis,prekybos formas ir pavyzdžius. Taip pat sužinojome,jog Lietuvos Caritas projektas ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ visoje Lietuvoje ir už jos ribų teikia nemokamą socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą nukentėjusiems ir jų šeimos nariams, rengia mokymus, informacines-prevencines akcijas specialistams ir plačiajai visuomenei. Publikuota 2015 m. lapkričio 4 d. http://virbalis.vilkaviskis.lm.lt/?p=835