PRIENUOSE APTARTOS PREKYBOS ŽMONĖMIS PROBLEMOS ("ALYTUS.POLICIJA.LT", 2014-10-27)

Spalio 22-ąją Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato (toliau – Prienų r. PK) salėje surengtoje diskusijoje apie prekybos žmonėmis atvejus aptartos pagalbos galimybės, pristatytas Lietuvos „Carito“ vykdomas projektas „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“.

  Renginyje dalyvavo šio projekto socialinės darbuotojos Jolita Juškevičienė ir Justina Stakaitytė, Šilavoto parapijos klebonas Ričardas Kmitas, Prienų socialinių paslaugų centro darbuotojos, dirbančios su socialinės rizikos šeimomis, Švietimo skyriaus, Prienų r. PK policijos komisariato atstovai. 
Renginį pradėjo Šilavoto parapijos klebonas Ričardas Kmitas. Sielovadininkas pabrėžė: „Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė – tai yra visų mūsų kelias.“ Pabrėžė, kad katalikų bažnyčia, bendradarbiaudama su valstybės institucijomis, daug daro, padėdamos prekybos žmonėmis aukoms. „Darbas nebus vaisingas, jei nesutelksime jėgų ir visai nesvarbu kokį tikėjimą išpažįstame, kokiai partijai jaučiame palankumą. Vieni kitiems stenkimės padėti, dalytis savo patirtimi,  išmintimi‘, – kalbėjo kunigas Ričardas Kmitas. 

 Prienų socialinių paslaugų centro Socialinio darbo organizatorės darbui su socialinės rizikos šeimomis Ingos Barkauskienės teigimu, nors jai nežinomi prekybos žmonėmis atvejai, tačiau Prienų rajone šiuo metu į socialinės rizikos šeimų sąrašą yra įrašytos 199 šeimos, kuriose auga 410 vaikų. „Tokios šeimos susiduria su finansinėmis problemomis, tėvystės įgūdžių stoka, jose piktnaudžiaujama alkoholiu, dažnai būna konfliktiški tarpusavio santykiai. Tokie asmenys yra potencialios prekiautojų žmonėmis aukos“, – sakė Inga Barkauskienė. Apie Lietuvos „Carito“ įgyvendinamą projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ pasakojo socialinės darbuotojos Jolita Juškevičienė ir Justina Stakaitytė. Ši organizacija teikia visokeriopą pagalbą žmonėms, kurie buvo išnaudoti prostitucijai, prievartiniams darbams, nusikaltimams, fiktyvioms santuokoms įregistruoti, padeda moterims ir merginoms, nukentėjusioms nuo seksualinės prievartos. 
Prienų r. PK Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Dainius Butrimas kalbėjo, kad per pastaruosius metus Prienų rajone dėl prekybos žmonėmis nėra pradėta ikiteisminių tyrimų. Nors šalyje tokių atvejų daugėja. Jis išskyrė dvi pagrindines rizikos grupes: asmenys iš socialinės rizikos šeimų ir asocialūs asmenys, kurie dažniausiai verčiasi elgetavimu.  

„Carito“ atstovės papasakojo, kad šis gana paplitęs nusikaltimas gali pasireikšti įvairiomis formomis: priverstinis vertimasis prostitucija ar pornografija, priverstinis darbas arba paslaugos,  išnaudojimas nusikaltimams daryti, neteisėta organų transplantacija arba pardavimas, priverstinė arba fiktyvi santuoka ir kt. 
Prekiautojų žmonėmis aukomis dažniausiai tampa asmenys iš socialinės rizikos šeimų, bedarbiai, turintys priklausomybių, įsiskolinę, žemo išsilavinimo, skurdžiai gyvenantys, turintys protinę ar fizinę negalią, vienišos moterys, nesugebančios išlaikyti mažamečių vaikų – visi tie, kuriais lengva pasinaudoti. Pasak Jolitos Juškevičienės, dažnai susigundoma pasiūlymu užsienyje, neva, dirbti aukle, prižiūrėti senjorus, žemės ūkyje ar kitur. Tačiau, atvykus paaiškėja, koks darbas laukia iš tikrųjų. 
Prieš kelerius metus populiariausias prekybos žmonėmis būdas buvo psichologinė prievarta ir apgaulė, dar anksčiau  – grasinimai, fizinė prievarta. Dabar nusikaltėliai dažniausiai naudojasi žmonių priklausomumu ir pažeidžiamumu. „Tokias galimas aukas nusikaltėliai akylai seka, stebi, analizuoja, atsirenka ir pradeda verbuoti vykti į užsienį“, – kalbėjo Jolita Juškevičienė.  Ragino atkreipti dėmesį į asmenis, neturinčius darbo ir pajamų, turinčius skolų, nemokančius užsienio kalbos, kurių gyvenime staiga atsiranda „geradarių“, ir išsprendžia tas problemas –„iš geros širdies“ pasiūlo nemokamai sutvarkyti dokumentus, nuvežti į užsienį ir įdarbinti. Sužinojus tokius atvejus, reikia susiekti su nevyriausybinėmis organizacijomis ar policija, kalbėtis su galima prekiautojų žmonėmis auka, įvertinti riziką. 
Negalima nekreipti dėmesio į iš užsienio grįžusiojo pasakojimą, kad jam buvo padengtos kelionės išlaidos, iš jo atimtas asmens tapatybės dokumentas, nebuvo leidžiama susisiekti su artimaisiais, buvo grasinama, dirbo ne tokiomis sąlygomis, kaip buvo žadėta, didėjo skolos ir pan. 
Išnaudojamomis aukomis gali tapti ne tik moterys, bet ir vyrai. „Carito“ darbuotojos pateikė keletą pavyzdžių iš savo praktikos. Papasakojo apie į sekso vergiją patekusią merginą, kuri vietoj darbo šiltnamyje pateko į viešnamį Olandijoje, apie vyrą, išvykusį į Ispaniją dirbti alyvuogių plantacijoje, o tiksliau apie jo vergavimą tariamiems darbdaviams. Ten lietuviai buvo išnaudojami, mušami ir esą skolingi jiems už kelionę, maistą, higienos priemones. Apie jauną vaikiną, kuris verbuojamas tapti automobilių vagimi Vokietijoje.
Renginio pabaigoje parodytas dokumentinis filmas „Price of sex“ („Sekso kaina“) apie jaunų Rytų Europos moterų, įtrauktų į seksualinio išnaudojimo pragarą, likimus, jų išnaudojimo priežastis, kuris taip pat sukėlė daug diskusijų.   Publikuota 2014 m. spalio 27 d. http://www.alytus.policija.lt