SGNSF SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR LOGOPEDIJOS BEI SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR JUDESIO KOREKCIJOS IV KURSO STUDENTĖS LANKĖSI ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS CARITAS ORGANIZACIJOJE – PAGALBOS SMURTO AUKOMS SKYRIUJE ("SU.LT", 2015-05-08)

2015-05-04 SGNSF Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bei Specialiosios pedagogikos ir judesio korekcijos IV kurso studentės lankėsi Šiaulių Vyskupijos Caritas organizacijoje – Pagalbos smurto aukoms skyriuje. 

Vizito tikslas – susipažinti su prekybos žmonėmis formomis bei mastais, prekybos žmonėmis prevencijos kryptingumu, atliepiant studijų programos socialinių ir asmeninių gebėjimų rezultatų pasiekiamumą Krizinių situacijų edukacinėje aplinkoje dalyko kontekste: t.y. siekiant užtikrinti profesinio tobulėjimo perspektyvos, nuolatinio mokymosi poreikį, ugdant būsimų profesionalų toleranciją, bendradarbiavimo gebėjimus. Susitikimo metu organizacijos atstovės Marytė Puidokienė bei Vaida Gailiutė pristatė Pagalbos prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms Lietuvos Caritas programą bei su studentais aptarė:
• prekybos žmonėmis formas, grėsmes, mastus;
• prevencijos organizavimo svarbą bei jos turinį;
• pagalbos nuo smurto nukentėjusiems asmenims organizavimo aspektus.
Pagal šią programą organizacijoje teikiama pagalbą asmenims, kurie apgaule buvo ar yra išvežti į užsienio šalis prievartiniams darbams, fiktyvioms vedyboms, nusikalstamai veiklai, įtraukti į prostituciją ar moterims, kurios jaučiasi paniekintos, apgautos, žeminamos, t.y. patyria psichologinį, seksualinį, fizinį smurtą.
Susitikimo metu aptartos studentų savanorystės galimybės programoje, siekiant padėti nukentėjusiems asmenims bei įgyti praktinių gebėjimų prevencijos organizavimo srityje, dirbant su potencialiomis prekyba žmonėmis aukomis.
Esame labai dėkingi Caritas darbuotojoms už informatyvią, naudingą informaciją.
Informaciją parengė

SPP katedros lektorė Odeta Šapelytė Publikuota 2015 m. gegužės 08 d. http://www.su.lt