TEISME DISKUTUOTA APIE NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGĄ ("WWW.KLAIPEDOS.TEISMAI.LT", 2018-10-17)

Penktadienį Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose vyko diskusija tema „Nukentėjusių asmenų interesų apsauga baudžiamajame procese: psichosocialinės pagalbos aspektai”. Pagrindiniai diskusijos aspektai buvo: asmenų, kuriems reikalinga psichosocialinė pagalba, identifikavimas, pagalbos centrų teikiamos paslaugos, jų prieinamumas, informacijos apie pagalbą nukentėjusiesiems viešinimas.

„Pagalba nukentėjusiesiems yra tikrai reikalinga, mes visi matome tuos asmenis, kuriems būtina pagalba, tačiau vien to neužtenka, turime kartu aptarti, išsianalizuoti, kaip mes galime padėti tokiems asmenims. Būtent šios problemos ir pastūmėjo sukviesti pagalbos centrų, prokuratūrų atstovus ir teisėjus padiskutuoti šia tema“, – sakė diskusiją inicijavęs Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas Svajūnas Bliudsukis.

Diskusijos metu pagalbos centrų atstovai pristatė savo veiklą, teikiamas paslaugas nukentėjusiems bei jų darbe iškylančias problemas. Buvo aptartos pagalbos nukentėjusiems galimybės, informacijos apie pagalbos centrų platinimą sklaida, efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo aspektai. „Pagalba nukentėjusiems asmenims yra reikalinga tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme, tiek išnagrinėjus bylą. Neretai asmenys į centrus atvyksta tik išgirdę teismo nuosprendį, bet tuomet būna sunku padėti žmogui, kadangi ilgą laiko tarpą jis negavo pagalbos“, – teigė pagalbos centrų atstovai.

Diskusijoje dalyvavo Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas Svajūnas Bliudsukis ir teisėjai, nagrinėjantys baudžiamąsias bylas, Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Kristina Čepkauskaitė, Klaipėdos apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausioji prokurorė Diana Baltrūnaitė – Petkevičienė, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Žilvinas Šiurna, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI), Gargždų socialinių paslaugų centro, Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro atstovai.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai 

Olga Sadovskaja

Klaipėdos apylinkės teismo

pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Tel. (846) 47 47 84, (8686) 26 581El. p. olga.sadovskaja@teismas.lt 

 Dėmesio!Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.