TELŠIŲ APSKRITYJE STIPRINAMA PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJA ("TELSIAI.POLICIJA.LT", 2013-02-16)

Siekiant stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą prevencijos ir tyrimo klausimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, 2010 m. liepos mėnesio Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu Telšių rajone buvo sukurta prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinacinė darbo grupė (toliau – Darbo grupės) bei nustatyti jos nuostatai. Vėliau nuostatai buvo pakeisti ir papildyti. Veikla buvo pradėta vykdyti visoje Telšių apskrityje – Darbo grupės buvo sudarytos Mažeikių ir Plungės rajonuose. Į Darbo grupes buvo įtrauktos rajonų savivaldybių administracijos, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kaip „Telšių krizių centras“, „Caritas“ atstovai.
 
Nuo 2012 balandžio mėnesio, pasikeitus Telšių apskr. VPK veiklos teritorijai (prijungus Akmenės ir Kelmės r. PK), nustatyta, kad šių struktūrinių padalinių savivaldos aptarnaujamose teritorijose nėra įsteigtos tokio pobūdžio koordinacinės darbo grupės. Akmenės ir Kelmės rajonų policijos komisariatų vadovai buvo įpareigoti savo rajonuose sudaryti prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinacinė darbo grupes, suaktyvinti veiklą.
 
Praėjusių metų II-ąjį pusmetį kartu su Lietuvos „Caritas“ atstovėmis Telšių mieste ir rajone buvo organizuotas prevencinių paskaitų ciklas „SOS – prekyba žmonėmis“. Paskaitos buvo skaitomos labiausiai pažeidžiamose socialinėse jaunimo grupėse: VŠĮ „Telšių regioninis profesinio mokymo centras“ Varnių ir Telšių skyriuose, Telšių jaunimo mokykloje. Paskaitų metu klausytojai buvo supažindinti su pagrindiniais sutenerių naudojamų verbavimo, išnaudojimo būdais, perduota informacija apie organizacijas, teikiančias pagalbą nukentėjusiems žmonėms Lietuvoje ir užsienyje, akcentuota, kad nebijotų nukentėję kreiptis pagalbos.

Vykdant 2012 m. gruodžio mėnesį vykusio pasitarimo metu numatytas prevencines priemones 2013 metams, vasario 12 d. Darbo grupė Telšių dienos centre organizavo prevencinio pobūdžio paskaitą–diskusiją prekybos žmonėmis ir prostitucijos tema. 

Susitikime dalyvavo Telšių aps. VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnas (Darbo grupės iniciatorius), Telšių vyskupijos „Caritas“ projekto „Pagalbos prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ koordinatorės, Telšių rajono seniūnijų socialinės darbuotojos, seniūnijų socialinio darbo organizatorės, Telšių socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos. Susitikimo metu buvo akcentuojama prekybos žmonėmis ir prostitucijos problematika, supažindinta su prekybos žmonėmis formomis, kad darbuotojos gebėtų atpažinti galimas prekybos žmonėmis aukas, informuota, kam apie tai pranešti.
 
Daugelis susitikimo dalyvių pareiškė pageidavimus prisijungti prie koordinacinės darbo grupės vykdomos veiklos, stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą prekybos žmonėmis prevencijoje visame Telšių regione.

Mūsų projekto Klaipėdos skyriaus socialines darbuotojas džiugiai nustebino paskaitos dalyvių noras diskutuoti ir kalbėti prekybos žmonėmis tematika. Susirinkę specialistai noriai dalinosi savo patirtimi ir atvejais, ieskojo sprendimo būdų šio susitikimo metu. 
Taip pat jie akcentavo, jog vis dažniau žmonės yra išnaudojami iš mažesnių miestelių, kaimų ir šią problemą reikia spręsti bendradarbiaujant pagalbos procese ir vykdant prevencinę veiklą!Lietuvos Caritas ir Telšių policijos informacija,
Publikuota 2013-02-16 d. www.telsiai.policija.lt