UŽ LIUDIJIMĄ TEISME NUSIVEŽĖ PRIE TVENKINIO: VAGILIAUTI Į SUOMIJĄ IŠVEŽTO JAUNUOLIO ISTORIJA ("WWW.LRT.LT", 2018-10-10)

Iš pradžių 18-metis buvo išvežtas į Suomiją vagiliauti. Kada įkliuvo policijai ir prasidėjo teismai, drąsiai liudijo apie jį išnaudojusius asmenis. Būtent tuo metu vaikinui ėmė grasinti teisiamieji, reikalavę meluoti teismui ir juos išsukti.

Deja, Šilalės teismas jo skriaudėjus išteisino. Vaikinas užtarimo sulaukė tik Klaipėdos apygardos teisme ir už tai pirmiausia turi dėkoti principingam prokurorui bei Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrui (KOPŽI). Ši istorija apnuogino problemą: Lietuvoje bendradarbiauti su teisėsauga nusprendusios aukos paliekamos likimo valiai.

Šiuo metu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėja prekybos žmonėmis ir išnaudojimo bylą dėl jaunų vyrų vežimo į Suomiją vagiliauti. Suomijoje būrys jaunų lietuvių vogė ir vogtus daiktus siuntė į Lietuvą. Grįžtant namo, juos sulaikė policija, uždarė į kalėjimą, po to deportavo į Lietuvą. Čia vagišius sulaikė kriminalistai, vagiliavę jaunuoliai davė parodymus ir viską papasakojo.

Gąsdino sulaužyti kojas

Tačiau šioje istorijoje buvo dar vienas teismo procesas. Į Suomiją vagiliauti išvežtas ir vėliau su teisėsauga bendradarbiauti sutikęs 18-metis sulaukė spaudimo ir grasinimų, kad ikiteisminio tyrimo metu duotų melagingus parodymus. Kad patiriamą spaudimą įrodytų teisme, jaunuolis turėjo nueiti kryžiaus kelius.

22 ir 25 m. vyrai buvo kaltinti tuo, kad veikdami su bendrininkų grupe bandė paveikti nukentėjusįjį. Bendrininkai norėjo, kad šis ikiteisminio tyrimo metu duotų melagingus parodymus, o tai šiems padėtų išvengti baudžiamosios atsakomybės byloje dėl išnaudojimo priverstiniam darbui ir paslaugoms.

Kaltinamieji 2016 m. vasarą automobiliu „Volkswagen Passat“ nuvyko pas nukentėjusįjį į namus, įsisodino jį į automobilį, nusivežė prie tvenkinio, esančio tame pačiame kaime. Čia vyrai  buvo agresyviai nusiteikę, prieš nukentėjusįjį naudojo psichologinį smurtą, kalbėjo agresyviai, gąsdino sakydami, kad už „tokius dalykus yra laužomos kojos“ ir reikalavo duoti melagingus parodymus byloje. Abu kaltinamieji prašė sakyti, kad vykti į Suomiją vykdyti vagysčių prašė kitas asmuo. Nukentėjusiajam žadėta: jeigu jis būtų nubaustas už melagingų parodymų davimą, šie sumokės už jį baudą.

Kiek anksčiau vienas kaltinamųjų auką meluoti teisme spaudė Tauragėje. Kaltinamasis prašė nukentėjusiojo pakeisti parodymus, nes jam už tai gresia kalėjimas nuo penkerių iki septynių metų. Už tai jis pažadėjo nenustatytą atlygį.

Tačiau Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas Briedis kaltinamuosius dėl poveikio nukentėjusiam asmeniui naudojant smurtą ir prievartą išteisino. Teismo teigimu, vyrai išteisinti neįrodžius, kad jie padarė nusikaltimą. Byloje pasigesta „pakankamai objektyvių ir neginčijamų įrodymų“.

Prokuroras ėjo iki galo

Su tuo nesutiko Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ruslanas Ušinskas. Prokuroro teigimu, Šilalės teismas motyvus dėl kaltės ir jų išteisinimo grindė iš esmės tik jų pačių parodymais, kurių nepatvirtina kita bylos medžiaga, taip pat neteisingai vertino nukentėjusiųjų bei  liudytojų parodymus, nors jų nurodytos įvykio aplinkybių detalės sutapo.

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Editos Lapinskienės, Dalios Kursevičienės ir Remigijaus Preikšaičio, prokuroro argumentus išgirdo.

Bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija vieną kaltintų vyriškių nuteisė dvejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, įpareigojant per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programoje ir be leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos ribų.

Kitas kaltinamasis nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant per visą šį laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programoje. Taip pat jam nurodyta be leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos ribų.

Nukentėjusiajam iš vieno nuteistųjų priteista 300 eur neturtinei žalai atlyginti.

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad Šilalės teismas neišanalizavo visapusiškai ir objektyviai byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų. Dėl to teismas įrodymus įvertino netinkamai bei padarė faktines aplinkybes neatitinkančias išvadas.

Kaip rašoma Klaipėdos apygardos teismo nuosprendyje, neginčytinai nustatyta, kad išteisintieji, veikdami tiesiogine tyčia, vartodami psichologinį smurtą, siekė nukentėjusįjį paveikti, kad jis pakeistų parodymus.

Papiktino komisarų pozicija

Nukentėjusiajam ranką ištiesė ne tik prokuroras, bet ir nevyriausybinė organizacija KOPŽI. Pasak KOPŽI vadovės Kristinos Mišinienės, tik principingo prokuroro dėka apskųstas išteisinamasis Šilalės teisėjo nuosprendis, kuriame dėl nesuvokiamų priežasčių  nusikaltėlių daromas poveikis aukoms buvo palaikytas nereikšmingu.

„Šiandien vienas keisčiausių ir, mūsų manymu, neteisingiausių momentų kovoje prieš prekybą žmonėmis yra atsakingų tarnybų reagavimas į nusikaltėlių ir jų sėbrų daromą poveikį aukoms ir liudytojams. Ką galime pasiūlyti bendradarbiaujantiems su teisėsauga? Rimti komisarai mąsliai raukia kaktas – „jeigu kas nutiks, skambinkit 112“. Kitas pasiūlymas – kreipkitės į socialines darbuotojas, jos apgins. Juokinga? Tik ne Vidaus reikalų ministerijai, ji atkakliai negirdi mūsų siūlymų ieškoti būdų apsaugoti mumis pasitikėjusias aukas“, – dėstė K. Mišinienė.

Jos aiškinimu, šis Tauragės regiono atvejis yra absoliučiai chrestomatinis – vos vaikinai pradėjo bendradarbiauti su pareigūnais, įtariamieji pradėjo „veikti“.

„Atkreipkite dėmesį – koks yra šių pasitikėjimas savimi, tarsi jie naudotų išbandytas schemas. Ir jiems vos pritrūksta iki sėkmės, nes byloje dėl poveikio Tauragės apylinkės teisėjas O. Briedis čia neįžvelgia jokios nusikalstamos veikos! Tik dėl principingos prokuroro R. Ušinsko laikysenos, byla toliau atsiduria Klaipėdos apygardoje ir čia jau išgirstame apkaltinamąjį nuosprendį“, – kalbėjo K. Mišinienė.

Jos svarstymu, jeigu Šilalės teismo rūmų teisėjui pritrūko žinių, įgūdžių, gal tokios bylos turėtų iš karto keliauti į apygardą? Nes, sako K. Mišinienė, nukentėjusiųjų išgyvenimai yra baisūs, jokia socialinė darbuotoja nekompensuos tokios teisinės „loterijos“ pasekmių.

Specialistė teigia: tai sena, niekaip neišsprendžiama problema, kada su teisėsauga nusprendusios bendradarbiauti aukos paliekamos likimo valiai.K. Mišinienė atskleidė, kad šioje istorijoje buvo dar viena auka. Į Suomiją vagiliauti išvežtas nepilnametis kategoriškai nenorėjo būti laikomas nukentėjusiuoju, taip pat liudyti prieš jį išnaudojusius asmenis. Pasak K. Mišinienės, skaitant Šilalės teisėjo samprotavimus, belieka skėsčioti rankomis, o nukentėjusiems siunčiama žinia, kad saugotųsi kaip patys išmano.  

Dėmesio!Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Autorius: Mindaugas Jackevičius

Publikuota: 2018m. spalio 10d., https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/229799/uz-liudijima-teisme-nusiveze-prie-tvenkinio-vagiliauti-i-suomija-isvezto-jaunuolio-istorija