"EUROPOS BENDRUOMENĖS PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS (ECAT)" 2013 M. – 2014 M.

PROJEKTO APRAŠYMAS
Nuo 2013 m. gegužės mėn. vykdome naują projektą, finansuojamą Europos Komisijos, Kovos priėš nusikaltimus ir prevencijos programos, bendradarbiaujant kartu su Londono policija, nevyriausybinėmis D. Britanijos organizacijomis Rahab ir STOP THE TRAFFIK, taipogi NVO Borgorete iš Perugia miesto Italijoje. Projektą remia Londono Royal Kensington and Chelsea savivaldybė – pagrindinė projekto vykdytoja, Westminster savivaldybė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba Lietuvoje.
Projektas planuojamas vykdyti iki 2014 m., jam yra skirta 395.000 EUR, iš jų Lietuvai – 30.209 EUR.
Projekto tikslas yra sukurti tarpžinybinio bendradarbiavimo sistemą, kuri ne tik plėtotų prevenciją, bet ir padėtų efektyviau reabilituoti ir integruoti aukas, nukentėjusias nuo prekybos žmonėmis.
Projektas paremtas kovos už žmogaus teises, ypač vaiko teises, prieš lyčių pažeidžiamumą ir tarptautinio bendradarbiavimo principais. Projektu siekiama plėsti visuomenės sąmoningumą apie tai, kas yra prekyba žmonėmis, kokios yra galimos jos formos, kokias prevencijos strategijas pasirinkti su pažeidžiamomis grupėmis.
Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ uždaviniai šiame projekte yra:
• Prekybos žmonėmis tematika sukurti mokomąją prevencinę – informacinę medžiagą;
• Apsilankyti 20-je vaikų globos įstaigų, kurios teikia socialines paslaugas vaikams ir vaizdinės medžiagos pagalba pristatyti prekybos žmonėmis problematiką, siekiant vaikus įtraukti į įdomią ir informatyvią diskusiją;
• Skleisti informacinę medžiagą apie prekybą žmonėmis mokytojų, moksleivių, jų tėvų tarpe;
• Remiantis STOP THE TRAFFIK (UK) patirtimi, plėtoti ryšius su viešbučiais ir verslo įmonėmis, siekiant mažinti sekso turizmą Lietuvoje;
• Bendradarbiauti su verslo, sveikatos apsaugos tarnybų atstovais, kartu kovojant prieš prekybą žmonėmis.
VYKDOMA VEIKLA
Šiuo metu esame aplankę 34 specializuotas įstaigas, kurios teikia socialines paslaugas, tai yra: vaikų globos namus, socializacijos centrus, specialiąsias mokyklas, savivaldybes, aukštąsias mokyklas ir t.t.. Susitikimų metu jaunimui rodėme prevencinius filmukus, kalbėjome apie prekybos žmonėmis formas, tykančius pavojus, verbavimo būdus, atsargumo svarbą, pagalbos galimybes. Tuo tarpu su specialistais diskutavome apie problemos specifiką jų regione, sprendimo būdus, bendradarbiavimo galimybės ir t.t.. Šiai dienai prevencinių paskaitų metu jau pasikalbėta su 690 jaunuolių, taip pat diskusijų ir susitikimų metu, kalbėta apie problemą su 141 specialistu.
Aplankytų specializuotų įstaigų teikiančių socialines paslaugas žemėlapis