"LIETUVOS VISUOMENĖ PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS: SISTEMINIS PAGALBOS MODELIS" 2013 M. – 2015 M."

PROJEKTO APRAŠYMAS

      
      
Projekto vykdytojas – Lietuvos Caritas
Projekto partneriai – Oslo policija (Norvegija), nevyriausybinė organizacija ROSA (Norvegija), LR Vidaus reikalų ministerija (VRM), LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
Projekto vykdymo laikotarpis – nuo 2013-10-14 iki 2015-04-14 d. (18 mėnesių)
Projekto tikslas – sukurti ir taikyti funkcionuojantį sisteminį psichosocialinės – teisinės pagalbos modelį prekybos žmonėmis aukoms Lietuvoje.
Projekto tikslui pasiekti formuojami keturi pagrindiniai uždaviniai-veiklos:
1. suburti 6 tarpdisciplinarines komandas (iš vietos policijos pareigūnų, prokurorų, socialinių, vaiko teisių apsaugos tarnybų, savivaldybių, NVO atstovų) tirti prekybos žmonėmis nusikaltimams savivaldybėse bei pagalbos teikimui nukentėjusiems nuo šio nusikaltimo (I projekto vykdymo etapas);
2. remiantis partnerių iš Norvegijos – Oslo policija ir NVO ROSA – patirtimi surengti tarpdisciplinarinėms komandoms mokymus kovos prieš prekybą žmonėmis tematika (II projekto vykdymo etapas);
3. kartu su partneriais iš Norvegijos ir Lietuvos – Vidaus reikalų ministerija (VRM) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ir nepriklausomais ekspertais – sukurti sisteminį psichosocialinės – teisinės pagalbos teikimo ir bendradarbiavimo modelį kovos prieš prekybą žmonėmis lauke (III projekto vykdymo etapas);
4. sukurto sisteminio psichosocialinės – teisinės pagalbos modelio efektyvus praktinis taikymas 6-se savivaldybėse – Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Panevėžio, Kauno ir Vilniaus (IV projekto vykdymo etapas).
Partneriai iš Norvegijos pasirinkti dėl jų praktinio įdirbio bei patirties. Jų taikomas modelis, teikiant pagalbą prekybos žmonėmis aukoms Norvegijoje, tik sustiprina mūsų organizacijos įsitikinimą, jog būtina apjungti valstybinio ir NVO sektoriaus kompetenciją, gebėjimus ir patirtį, siekiant suteikti kokybišką pagalbą prekybos žmonėmis aukoms.
Vidaus reikalų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra vienos iš pagrindinių prieš prekybą žmonėmis lauko veikėjų Lietuvoje, todėl jų dalyvavimas projekto veiklose yra itin reikšmingas. Tik bendradarbiaudami galime sukurti tarpžinybinių veiksmų modelį, kuris padėtų sistemingai, nuosekliai duoti atkirtį prekybos žmonėmis organizatoriams ir vykdytojams bei teikti efektyvią pagalbą nukentėjusiems.
Kitas svarbus tikslas – įgalinti pačias savivaldybes prisiimti atsakomybę už pagalbos sistemos kūrimą jų teritorijose.
Prekybos žmonėmis aukų integracija yra glaudžiai susijusi su prekeivių žmonėmis, verbuotojų, sutenerių baudžiamuoju persekiojimu, todėl bus atlikta šio pobūdžio laimėtų bylų Lietuvoje analizė.
Džiaugiamės galimybe savo patirtį praktiniame lauke įprasminti šio projekto ambicingais tikslais, kuriuos įgyvendinti padės patyrę partneriai.
Projektą finansuoja EEA_Grants.
Daugiau informacijos apie Europos ekonominės erdvės finansinius mechanizmus galima rasti tinklapyje www.eeagrants.lt.

KOMANDŲ SUSITIKIMAI

Ekspertų komandos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės savivaldybėse
Suburtos ir apmokytos tarpdisciplinarinės 8 specialistų komandos 6 savivaldybėse, pasiruošusi bendrauti ir dirbti tiek tiesiogiai, tiek virtualiu būdu.
Susitikimų, mokymų, konferencijų  chronologija
Komandų susitikimai Vilniaus sav. 2013.12.04 ir 2014.04.30
                                    Kauno  sav.  2013.11.18 ir 2014.04.28
                                    Šiaulių sav.  2013.12.18 ir 2014.04.16
                                    Klaipėdos sav. 2013.12.20 ir 2014.05.20
                                    Panevėžio sav. 2014.01.20 ir 2014.05.07
                                    Marijampolės sav. 2014.01.24 ir 2014.04.18
Spaudos konferencija LR Seime 2013.12.12
Partnerių iš Norvegijos (Oslo Kriminalinė policija, NVO „Rosa“)mokymai-konferencija „Norvegijos sisteminio pagalbos modelis prekybos žmonėmis aukoms“ Vilniuje 2014.02.11/12
Partnerių iš Lietuvos ( VRM ir SADM) mokymai-konferencija „Prekybos žmonėmis šiandieninė situacija Lietuvoje: tendencijos, formos ir pagalbos teikimas“ Kaune 2014.05.08
Baigiamoji jungtinė partnerių iš Norvegijos ir Lietuvos konferencija Vilniuje, SADM‘e 2015.04.14