IEŠKOMA EFEKTYVESNIŲ BŪDŲ KAIP KOVOTI SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR PADĖTI NUSIKALTIMŲ AUKOMS ("POLICIJA.LT", 2014-06-19)

Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos lankėsi Jungtinės Karalystės, Lietuvos CARITAS bei labdaros ir paramos fondo „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ atstovai.  

Vizito metu buvo diskutuojama apie prekybos žmonėmis, į kurią įtraukiami Lietuvos piliečiai, tyrimo ir prevencijos problemas, tariamasi kaip užtikrinti efektyvią pagalbą į tokius nusikaltimus patekusioms aukoms, kaip stiprinti teisėsaugos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. Pasitarimo metu buvo dalinamasi gerąja policijos pareigūnų ir nevyriausybinių organizacijų patirtimi, Jungtinės Karalystės atstovai papasakojo apie paramą prekybos žmonėmis aukoms.  

Susitikime dalyvavo Policijos departamento struktūrinių padalinių ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbuotojai. Publikuota 2014 m. birželio 19 d. http://www.policija.lt